Rum i Rum

RUM i RUM

Når vi sidder i arbjedsrum med flere personer, og arbejder meget med telefon eller i teams (højr samarbjedsniveau), kræver indretningen at vi etablerer fleksible rum.

Rum der er til at flytte rundt med eller således at vi enkelt kan tilpasse indretningen til nye arbjedssituationer eller nye ttrends - med fokus på medarbjederne trivsel og effektivitet.


Påstand

Ved at anvende Rum i Rum løsninger vil man ofte kunne optimere og spare dyre m2


Produkter

Hvad tilbyder vi?


En produktpalette med spændende produkter